Varslar sal - ber om at hallen vert rydda

foto
Eigarane av tomta vil at Propellhallen i Volda skal fjernast, slik at tomta kan seljast. Foto: svein aam