Vil starte tilbod for å motverke einsemd mellom unge. Men får ikkje statstilskot

foto