Vil opne for fleire digitale rettsmøte og strøyming av rettssaker

foto