Desse stillingane kan forsvinne i kommunen neste år

foto