Reversering av domstolsreforma ut på høyring

foto