I år går dei største summane til Oppland ogHordaland. Det er dei to fylka som har flest freda bygningar i privat eige.

I tillegg er over 20 millionar kroner fordeltetil fylkeskommunane, som skal gå til verdsarvstadene.

- Deifreda husa i Noreg er ein viktig del av kulturarven vår. Mange av dessehistoriske bygningane er i privat eige, og eigarane gjer ein stor frivilliginnsats for å ta vare på dei. Staten dekkjer ein stadig større del avistandsetjingsutgiftene, seier riksantikvar Jørn Holme.

Møre og Romsdal har fått tildelt 3,7 millionar i tilskot til fredakulturminne i privat eige og kulturmiljø og kulturlandskap, og 1,3 millionar i tilskot til verdsarven.