Hagedagen vart arrangert for første gong i fjor, og hagesenteret gjentek no suksessen. Konseptet går ut på at kundane kan ta med skisser eller bilete av bed og skråningar, så vil anleggsgartnar Erik Jostein Tilseth setje seg ned med kundane og gje råd om kva som kan gjerast og korleis ein kan plante for best muleg resultat.

– Det er mange som kjem innom og lurer på kva planter som passar i bed og skråningar, kor stor avstand det kan vere mellom plantane og anna, seier dagleg leiar Anita Tilseth.

Hagedagen vert arrangert i samarbeid med Ørsta hagelag.

Elles kan Tilseth fortelje om stor aktivitet i butikken siste tida.

– Det har vore ein kald vår, men det fine vêret siste dagane har gjort at folk har fått ånda og byrjar plante i hagane. Mange har også pynta til 17. mai.