Vurderer å stengje uteområdet og ringje politiet

foto