- Vi skulle hatt eit årleg sommar-arrangement med «midt-i-gatedans»

foto