Stein Aam takka for tilliten: - Gjennom fellesskap byggjer vi Ørsta

foto