– Sunnmøring bestilte og betalte for overgrep mot born i Asia