Skal granske rettstryggleiken ved bruk av tvang mot utviklingshemma

foto