Styret i Ørsta Rotary 2023: Frå venstre Bjørn Winjevoll, Thor Arne Sørheim, Lisbeth Bjørneset Myklebust, Brit Aanning Aarseth, Arnfinn Strande og Laurits Bjørdal. Foto: Roy-Arne Folkestad

– Det handlar først og fremst om godt kameratskap