Mistyding rundt brøyting - vil ha fleire avklaringar