Bygdefolk lurer på kva som skjer kring bustadfelt i denne bygda

foto