- Guten har fått skadar, men ein veit ikkje om skadane vil ha framtidige konsekvensar for guten

foto