Halvparten av sjukeheimspasientane her kjem frå andre krinsar