Dødsfallet til avmagra ørsting vert undersøkt av Statsforvaltaren

foto