Har ikkje lukkast med å handtere auken i rus og psykisk uhelse blant unge