– Avvis denne lettvinte hastesaka - og lat oss drive vidare!