- Tilliten til kommunen er sterkt svekka i bygda

foto