Karen er 20. generasjon – og første kvinnelege drivar

foto