Granska tunnelgrunnen i Volda – og snart er det folkemøte

foto