Ørsta IL - langrenn får 12.500 kroner.

Ørsta IL - stadion får 12.500 kroner.

Hovdebygda IL - fotball får 12.500 kroner.

Åmdal IL - fotball frå 12.500 kroner.

Det var fire søkjarar til tilskotsordninga, og alle får innvilga pengar.

– Kommunen har i samband med søknader om spelemidlar til idrettsanlegg teke på seg eit medansvar for vedlikehald m.m. av desse anlegga. Behovet er langt større enn det som er budsjettmessig tilgjengeleg, og det vert ved dette høvet tilrådd likeverdig (men mindre rettferdig?) deling mellom søkjarane, står det i sakspapira. Levekårsutvalet gjekk samrøystes inn for tilrådinga.