I alt er det 1.859 arbeidstakarar i Ørsta som pendlar ut av kommunen på arbeid. Til Ørsta er det 1.238 personar som pendlar.

Pendlarar er her definerte som dei som kryssar minst ei kommunegrense for å kome seg på arbeid.Blant dei som pendlar frå Ørsta, er det desidert flest som pendlar til Volda.

Talet for 2014 er 945. Vidare var det i fjor 194 som pendla til Ulstein kommune, 178 til Ålesund, 46 til Herøy, 44 til Molde, 30 til Sula og 17 til Hareid.

Til Ørsta pendla det altså 1.238 arbeidstakarar i fjor. Av desse kom 798 frå Volda. Vidare var det 66 som pendla til Ørsta frå Ålesund, 50 frå Ulstein, 26 frå Herøy, 19 frå Vanylven og 15 frå Sula.

I Volda var det 1.683 personar som pendla ut av kommunen. 798 pendla altså til Ørsta. Vidare pendla 134 til Ulstein, 126 til Ålesund, 59 til Herøy 39 til Molde, 32 til Vanylven, 17 til Hareid og 14 til Stranda.

Volda

Til Volda var det 1.604 personar som pendla i 2014, og av desse kom 945 frå Ørsta.

Vidare kom det 85 pendlarar frå Ulstein til Volda, 57 frå Herøy, 51 frå Ålesund, 43 frå Vanylven, 39 frå Hareid og 29 frå Sande.

Statistikken som er publisert av Møre og Romsdal fylkeskommune, omfattar berre kommunar i Møre og Romsdal. Dermed viser han ikkje tala på pendling frå Ørsta/Volda til Stryn og Hornindal.

Etter næring

Viss ein ser på pendling etter næring, viser statistikken at det er 18 personar som pendlar inn til Ørsta til arbeid i primærnæringane. Det er 432 innpendlarar til industrien, 435 innpendlarar til sørvisnæringane, 73 innpendlarar til offentleg forvaltning, 108 innpendlarar innan undervisning og 129 som pendlar til Ørsta til arbeid innan helse- og sosialtenester.

Dei som pendlar ut frå Ørsta er mest til industri, 565 sørvisnæringar med 508 og helse- og sosialtenester med 491.Til Volda pendlar 571 til arbeid innan helse og sosial, 463 til sørvisnæringar, 243 til industri og 242 til undervisning.Frå Volda pendlar 521 til industri, 562 til sørvis og 217 til arbeid innan helse og sosial.