Streiken førte til full stopp i alle Widerøe sine flygingar frå onsdag 8. mai. Dei kabintilsette kravde større påverknad over si eiga pensjonsordning. Streiken vart avslutta laurdag ettermiddag då kabinforeininga og selskapet vart samde om ein ny pensjonsavtale med forhandlingsrett for dei tilsette.

I løpet av den fire dagar lange streiken vart over 1.100 flygingar kansellert, og meir enn 25.000 reisande vart råka av konflikten.

Sjølv om streiken vart avslutta laurdag, var ikkje Widerøe i lufta att før søndag. Då gjekk det meste av flytrafikken som normalt.