Vindkraftmotstandarar på Haramsøya fekk ikkje medhald i protest

foto