foto
Eigarskap: Redaksjonen i Ventilen er trygge på at folket langs Vartdalsstranda kjenner eigarskap til medlemsbladet. Frå venstre: Rune Aarseth, Ingri April Vartdal Juliebø og Hans Petter Aarset. Foto: Joachim Åsebø

– Arbeidet som er lagt ned i Ventilen er verdifullt for framtida