Her kjem det nytt fortau, nye murar og nytt rekkverk

foto