- Sjølv når koronaen går over vil vi ikkje vere der vi var. Det vil ta fleire år