Flaumfare, snø- og steinskredfare – og naustet kan øyde det mest velutvikla brakkvassdeltaet på Sunnmøre

foto