Sjukefråværet i Volda kommune nær femten prosent

foto