Det blir mykje advents- og juleaktivitet i kyrkjene - trass skjerpa koronatiltak

foto