Krev stans i bygging av blokk - og ny sakshandsaming

foto