Auka forskjell mellom jenter og gutar i nasjonale prøver

foto