– Det ser ut som at laks og sjøaure er trylleord som gjer at alt anna må vike

foto