- Før var det så varmt om sommaren at det var umogeleg å gå berrbeint på asfalten