Vil arbeide for å legge gjennomgangstrafikken ut av Ørsta sentrum