Her får du kjøpt bustadtomter for 25 000 kroner

foto