At vi nord om høgprisområdet skal skattleggjast likt med dei sør om – heng ikkje på greip

foto