Aurstad fekk første kontrakt for utbygginga ved Ålesund sjukehus