– Det hadde vore kjekt om Ørsta hadde ein stad for praktisk arbeid innan hobbyaktivitetar, ikkje minst for godt vaksne

foto