Det seier Jarle Paul Opsal i Utrykkingspolitiet. Fredag kveld var Up på kontroll i Ørsta, og både i sekstisona på Brungot og i femtisona i Kyrkjegata vart mange stoppa med for høg fart.

To miste førarkortet

I alt vart tjuefire bilførarar stoppa med for stor fart dei to stadene. To bilførarar måtte levere frå seg førarkorta.

Kontrollane kom i stand mellom anna etter at det har kome fleire klager frå spesielt Brungot/Brekke om stor fart på fylkesveg 655. Det viste seg altså å stemme.

Brungot

Politiet hadde laserkontroll, der det vart målt fart i begge retningane. Målinga var på det rette strekket på Brungot.

13 bilførarar vart stoppa med for stor fart i sekstisona. Høgaste vart var 95 km/t. Føraren av denne bilen, ein attenåring, fekk inndrege førarkortet.

Nokre bilførarar som hadde høg fart, hadde i tillegg prikkar frå før. Dei får då dobbelt opp med prikkar, inntil seks. Til saman kan førarkortet verte belasta med åtte prikkar før det vert inndrege for ein periode.

– Det var ganske nedslåande resultat, og vi kan seie ganske sikkert at vi vil kome tilbake for å ha nye kontrollar langs denne vegen, seier Opsal.Kontrollen starta kl. 19.40 og held på til kl. 21.25.

Kyrkjegata

Der etter vart kontrollen flytta til Kyrkjegata/E39 i Ørsta sentrum. Kontrollen vart halden i tidsrommet 21.39 til 23.30. Også der var det måling i begge retningar.

Resultata i Kyrkjegata var mest like nedslåande. 11 bilførarar hadde for stor fart. Høgste vart var 77 km/t i femtisona.

Føraren med høgast fart fekk førarkortet inndrege. Det viste seg dessutan at han var inne i ei prøvetid for førarkortet.Ein førar vart også mistenkt for promillekøyring. Han vart teken med til utandingsprøve, og det viste seg at han hadde lågpromille. Han fekk førarkortet tilbake, men må rekne med eit førelegg.

– Når vi stoppar 24 bilførarar med for høg fart i løpet av ein kveld i Ørsta, er det veldig mykje. Det var også fredag kveld, og det var mange unge bilførarar, seier Opsal.