Samarbeidsavtale med Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk