Samarbeidsavtale med Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk

foto