– Eg er ikkje lei av å lage Ørstalbum, men no søkjer eg andre vinklingar.

Det fortel Jostein O. Mo etter å ha gjeve ut femten Ørstaalbum med kring 4000 bilde av Ørstingar knytt til gamle Ørsta kommune. Mo meiner ein serie på femten album står fjellstøtt, og at det ikkje er trong for fleire album for å vise fram Ørsta frå 1870, som er det eldste bildet i bøkene, og fram til i dag.

Stolt

– Eg er stolt av Ørstaalbum som er ein gjennomarbeidd dokumentasjon og ein bilde- og lokalhistorisk skatt, seier Mo om Ørstaalbum, eit kommunalt prosjekt der 25 prosent av Mo si stilling som kulturkonsulent er knytt til arbeidet med bøkene.

At Ørstaalbum er populær er det ingen tvil om. For mange er boka ei fast julegåve, og kvar førjul sel Ørstaalbum kring tusen bøker av det redaktøren av boka karakteriserer som eit lokalhistorisk tillegg. Men ikkje berre det:

– På Ørstaheimen vert boka nytta som medisin for dei eldre. Det gjer dei godt å få bla i boka, humrar Mo nøgd.

Då Ørstaalbum er konsentrert kring gamle Ørsta kommune betyr det at boka ikkje inneheld noko frå Vartdalsstranda eller Hjørundfjorden.

– Det er sjølvsagt like mykje godt bildestoff frå desse områda, men eg har respekt for det arbeidet sogelaga på bygdene gjer, og at dei nyttar eigne bilde i sogeskriftene sine.

Jostein klarer ikkje trekkje fram noko spesielt album som det beste.

– For kvart år synest eg den nyaste boka er den beste. Det er slik at nokon kan synest mykje bra om eitt spesielt album fordi interessene mellom folk er så ulike, reflekterer Mo som meiner noko av suksessen med bøkene er dei tematiske dobbeltsidene.

Tenkjeboksa

No har Jostein gått i tenkjeboksa over nye idear, noko han har mange av. Han har ikkje bestemt seg, men meiner bøker med flyfoto, konfirmantbilde, postkort, Ørsta-fotografar eller periodiserte attersyn er tema som er mulig å realisere i bokform. Same kva han landar på kan Jostein love at det skal kome ny bok til neste jul.