Gudny har betalt dei faste utgiftene på Brudavolltunet