- Alle forsøk på å møtest etterpå har vorte avvist

foto