– Det kan vere for stor avstand mellom leiinga i kommunen og arbeidstakarane