Vil sprøyte langs vassdrag for å verte kvitt uønska planteartar

foto