Hyra privatetterforskar etter hytteinnbrot i området Kjeldsund

foto